Podnoszenie kwalifikacji? – Służymy pomocą.

19 Grudzień, 2009 • Bez kategoriiBrak komentarzy »

mgr Bożena Kopieckamgr Bożena Kopiecka
biegły rewident

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (kierunek organizacja i zarządzanie). Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku głównego księgowego.
W swojej karierze wdrożyła szereg systemów komputerowych,  także te o najwyższym stopniu zaawansowania (SAP). Równolegle od ponad 20 lat bada sprawozdania finansowe
(nr biegłego rewidenta: 5101).

Dzięki współpracy z biegłym rewidentem
możemy przeprowadzić dla państwa:

1. szkolenia pracowników w siedzibach firm wdrażających nowe systemy komputerowe obsługujące  księgowość, środki trwałe, kadry i płace

2. konsultacje - na życzenie klienta także na miejscu w firmie - w zakresie sporządzania polityki rachunkowości (ZPK), prowadzenia ksiąg rachunkowych, nadzoru i organizacji przeprowadzania inwentaryzacji

3. pomoc w opracowywaniu wniosków do Urzędu Pracy o wsparcie finansowe podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozwój dla Ciebie i Twoich pracowników.

19 Grudzień, 2009 • Bez kategoriiBrak komentarzy »

Anna Kotarska-Boczek

Anna Kotarska-Boczek
trener, lingwista

Kwalifikacje
Szkoła Trenerów METRUM (zrzeszona w International Coach Federation ICF, rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne), Co-Active Coaching Academy (zrzeszona w ICF), Podyplomowe studia: Metodyka Nauczania Języków Obcych, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa: Etyka i pedagogika religijna. SIL International, Horsleys Green, Wielka Brytania: Socjolingwistyka.

Co proponujemy?
Szkolenia: komunikacja interpersonalna, budowanie zespołu, zarządzanie zmianą, komunikacja międzykulturowa, kompetencje międzykulturowe.
Audyty językowe. Umiejętność posługiwania się językami obcymi, szczególnie językiem angielskim stała się nieodzownym elementem sukcesu w biznesie. Wsparcie firmy w nabywaniu kompetencji językowych jest doskonałą formą rozwoju pracowników. Oferujemy pomoc w dobraniu zakresu nauki, najlepszych metod i form nabywania umiejętności językowych, wyszukiwaniu najlepszych ofert pod względem jakości i pomoc dopasowaniu nauki do potrzeb biznesowych i osobistych, także formy sprawdzenia skuteczności kursów oferowanych pracownikom.

 Coaching: business coaching, life coaching.

 Wiele lat spędziła zagranicą pracując dla organizacji non-profit. Prowadziła badania   socjolingwistyczne  nad  językami,   które  nie  mają  formy  piśmiennej i szkolenia dotyczące komunikacji międzykulturowej, uczyła języków angiel- skiego i suahili. Jej pasją są ludzie. Praca w krajach Afryki Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej poprowadziła w kierunku szukania form pracy, które uwalniają do życia w pełni swojego potencjału, rozwijają pracowników twórczych i umotywowanych, stwarzają przestrzeń dla rozwoju innych, umożliwiają pełne wykorzystanie zdolności i umiejętności. Rozpoczęła pracę coacha i trenera.